Stille Nacht klinkt ook mooi in de fabriekshal

Drachten - Kerstliedjes blijven trekken, ook voor mensen die niet (meer) in de kerk komen. De Kerstzang bij Jan Ketelaar trok vanmiddag dan ook tientallen zangers naar de voormalige Sluisfabriek aan de Tussendiepen.

Jan Ketelaar had zijn werkplaats opgeruimd voor het Kerstliedjes zingen. Hij richtte zich volgens zijn uitnodiging vooraf vooral op de mensen die niet meer naar de kerk gaan, maar nog wel de traditionele kerstliedjes kennen en die ook best nog eens zouden willen zingen. Hij had Hans Visser, leerkracht en muzikant gevraagd als muzikaal leider, terwijl Pedro Verhoeckx van Concordia en Big Band Drachten muzikanten had opgetrommeld voor een gelegenheidsorkest.

Chinees eetstokje

Voor Hans Visser was het onwennig om leiding te geven aan een heus korps. Hij moest tussen de liedjes door dan ook een aantal maal overleggen met de muzikanten. ,,Ik ha dit ek noch noait dien. Fansels haw ik froeger wol dirigearjen leard op de PA, mar soks dogge jo net sa faak.’’ Het ging hem prima af, zelfs al gebruikte hij een eetstokje van de Chinees als dirigeerstok.

Op het programma stonden bekende (Komt allen tezamen, Hoor de Eng’len zingen d’eer, Stille Nacht en Ere Zij God) en minder bekende (Away in a manger, Once in Royal Davids City) kerkelijke liederen, terwijl werd afgesloten met de wereldser Jingle Bells en We Wish You a Merry Christmas. Dominee Jurgen van Herik zorgde tussendoor voor een korte meditatie. Opvallend was dat werd begonnen met Lang Zal Hij Leven. Heel toepasselijk bij een geboortefeest, maar in dit geval voor Jan Ketelaar, die deze week zijn zestigste verjaardag vierde.

Tekstboekjes

De beeldhouwer werd wat overvallen door de grote toeloop. Hij had dan ook niet genoeg tekstboekjes voor iedereen. Na afloop nodigde hij de bezoekers uit in de kantine van de fabriek, voor warme chocolademelk en snert. ,,Mar ik wit ek net oft ik dêr wol dan genôch ha foar elkenien.’’ Het bleek mee te vallen. En in de kantine zette Hans Vsser zich aan de piano, zodat tenslotte ook nog het Gloria in Excelsis Deo luidkeels kon worden gezongen.

Foto’s Fokke Wester