Open Inschrijving en snertwandeltocht De Peinder Mieden

OPEINDE - De Kopersvereniging houdt zaterdag 9 januari een Open Inschrijving en een Snert-Nieuwjaarswandeltocht  in De Peinder Mieden. De ontvangst is tussen 09.00 en 10.00 uur in het IJsbaangebouwtje aan de Hegewei in Opeinde. 

Er is volop informatie en een maquette van het gebied. Belangstellenden kunnen ter plekke lid worden en een voorkeurkavel laten vastleggen. De eerste fase van De Peinder Mieden omvat ongeveer 60 hectare. Deze fase ligt het meest westelijk tegen het Opeinder Kanaal aan. Als voor deze fase in totaal ongeveer 31.000 vierkante meter bouwgrond  is gekocht door de kopers, dan gaat deze fase van start. Voor de resterende 30 hectare kan er nog 13.000 m2 bouwgrond worden verkocht. Op dit moment staat voor fase 1 de teller op 26.250 m2 toegewezen bouwgrond. Er zijn nu 24 enthousiaste leden. Als de grens van 31.000 m2 wordt bereikt wordt een wachtlijst aangelegd. Als het bestemmingsplan definitief is vastgesteld kunnen kopers de grond daadwerkelijk kopen van de gemeente. De verwachting is dat dit begin 2017 zal kunnen plaatsvinden. De juridische stukken, waaronder de concept koopaktes, worden op dit moment gemaakt zodat de kopers alvast kunnen zien wat er komt kijken bij de koop van de grond. Op bijgevoegde kaart is te zien dat de rood gemarkeerde kavels definitief zijn toegewezen aan de kopers, de wit gemarkeerde kavels zijn nog beschikbaar. De blauw gemarkeerde kavels zijn opties. Natuurproject Tussen Opeinde en Drachten wordt de komende jaren een uniek woon- en natuurproject gerealiseerd in een bijzonder singellandschap. Er is plaats voor maximaal 44 energieneutrale woningen. De kavels zijn circa 1000 m2 en kosten 170.000 euro (excl. BTW). De Kopersvereniging De Peinder Mieden ontwikkelt in samenwerking met de gemeente Smallingerland het 90 hectare groot gebied. Ruim 80 hectare blijft onbebouwd en wordt een openbaar toegankelijk natuurgebied. Zaterdag is het mogelijk het gebied te voet te verkennen. Leden van de vereniging gaan graag met belangstellenden op pad om de mooie natuur te laten ervaren. Er zijn geen verharde paden dus neem geschikt schoeisel mee. De start van de wandeling is rond 10.00 uur vanaf het ijsbaangebouwtje aan de Hegewei te Opeinde. Belangstellenden kunnen op zaterdag 9 januari 2016 lid worden van de kopersvereniging door betaling van inschrijfgeld van € 500,-. Direct daarna ontvangt het nieuwe lid het inschrijfbewijs mét het recht op de koop van een kavel. Daarna kan het nieuwe lid meteen in het gebied een eerste, tweede en derde kavelvoorkeur uitzoeken. Een kaveltekening is beschikbaar en een uitgebreide kopersbrochure is beschikbaar.