Vrijdag opening nieuwe ontsluitingsweg industrieterrein Skûlenboarch

EASTERMAR -   Burgemeester E.J. Ter Keurs, gedeputeerde S. Poepjes en H. Beerda, voorzitter raad van bestuur VOF Heechsân, zullen vrijdag 8 januari de nieuwe ontsluitingsweg industrieterrein Skûlenboarch feestelijk openen.

Dit doen zij samen met de ondernemers van het industrieterrein. Er wordt al jaren gewerkt aan een betere verbinding voor het verkeer van en naar het industrieterrein. Eindelijk mag het bedrijfsleven gebruik gaan maken van deze nieuwe ontsluitingsweg langs het Prinses Margrietkanaal. Overlast en vertraging Voorheen maakte het verkeer dat van en naar het industrieterrein Skûlenboarch moest, gebruik van een lage brug. Deze brug moet voor ieder vaartuig geopend worden en dat zorgt voor veel vertraging voor het werkverkeer. Daarnaast is deze brug zeer kwetsbaar en moest bij storingen het zware transport gebruikmaken van binnenwegen, wat ongewenste en gevaarlijke situaties opleverde. Met de komst van deze weg verdwijnt de overlast van zwaar transport voor de omgeving en is industrieterrein Skûlenboarch beter bereikbaar. De nieuwe ontsluitingsweg loopt langs het Prinses Margrietkanaal en sluit aan op de rotonde aan de provinciale weg bij Drogeham. Burgemeester Ter Keurs is verheugd dat de nieuwe ontsluitingsweg in gebruik genomen kan worden: “It is in boppeslach foar elkenien”. Meer projecten Met de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg waren er ook andere onderwerpen in het gebied die om aandacht vroegen. Vanuit gemeente Achtkarspelen was de wens een strand bij de zandwinput. Verder moeten de bruggen van Skûlenboarch en Kootstertille vervangen worden. VOF Heechsân wilde een uitbreiding van de zandwinning en een tijdelijke open verbinding tussen zandwinput en het Prinses Margrietkanaal voor de zandwinning. Tenslotte hadden de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel de wens het natte industrieterrein aan de noordzijde van het Prinses Margrietkanaal uit te breiden. Onder leiding van gedeputeerde Sietske Poepje is de stuurgroep Skûlenboarch-Westkern in het leven geroepen. De meeste onderdelen zijn met succes opgepakt. Netwerk Noordoost De gemeente Tytsjerksteradiel heeft de ontsluitingsweg industrieterrein Skûlenboarch ingebracht in de samenwerkingsagenda Netwerk Noordoost. Naast gemeente draagt ook de provincie Fryslân voor 50% bij in de projectkosten. De officiële opening van de ontsluitingsweg Skûlenboarch is vrijdag vanaf 9.45 uur op het terrein van transportbedrijf Combex, Mounekamp 4 in Eastermar. De locatie is te bereiken via de rotonde bij Drogeham en vervolgens via de nieuwe ontsluitingsweg naar het industrieterrein.