Basisinkomen: Goed idee?

Drachten - Wat zou levensbudget (basisinkomen) voor uw leven kunnen betekenen? De laatste tijd wordt er veel gesproken over Basisinkomen.  Ook de PvdA en GroenLinks in Smallingerland hebben met andere partijen hieraan aandacht besteed.

De discussie over basisinkomen boet niet aan kracht in. In 2016 wordt in Zwitserland een bindend referendum gehouden over het invoeren van een basisinkomen. In Finland zijn de besluiten al genomen. Daar wordt in 2017 het basisinkomen ingevoerd. Komt het basisinkomen ook in Nederland?! De Werkgroep Basisinkomen Smallingerland, gevormd door betrokken leden met verschillende achtergrond, is bezig met het hoog op de agenda houden van het basisinkomen en organiseert in navolging van de bijeenkomst op 7 september 2015 een vervolgbijeenkomst om verder te praten over de gevolgen van de invoering van een basisinkomen voor u. Wanneer: maandag 18 januari 2016 Waar: Brede School de Wiken, Middelwijk 2, Drachten Van 19:30 tot 21:30 uur. Zaal open om 19:00 uur