Groene Long mag niet 'klagen' over inrit aan de Reidingweg

DRACHTEN - Het college van burgemeester en wethouders verleent toch vergunning voor de aanleg van een inrit naar de Reidingweg 23 in Drachten.

Tegen de vergunning was bezwaar gemaakt door de Vereniging Behoud De Groene Long. Die vereniging is indertijd opgericht toen de gemeente haar plannen bekend maakte voor het terrein van de voormalige Drafbaan. De statutaire doelstelling van de Vereniging luidt nog altijd het toezien op het behouden, verbeteren, toegankelijk maken van de renbaan, parken, plantsoenen, groenstroken en recreatiegebieden in de ruimste zin, in Drachten en omstreken. Volgens het college is er bij het verlenen van de inritvergunning geen van deze aspecten in het geding. Dit betekent, dat de Vereniging geen rechtsreeks belang heeft. In dat geval kan de Vereniging ook geen bezwaar maken, vindt de gemeente. Het bezwaar wordt daarom niet-ontvankelijk verklaard.