Vluchtelingenwerk krijgt extra subsidie

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland verleent Stichting Vluchtelingenwerk een extra subsidie van 59.920 euro voor 2016.

De Stichting had die aanvullende subsidie aangevraagd voor de maatschappelijke en juridische begeleiding van vluchtelingen in 2016. De gemeente haalt het geld uit het potje met rijksmiddelen voor Asielzoekers en de tegemoetkoming per asielgerechtigde van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.