Gemeente wil meewerken aan nieuwe winkel in de Kerkstraat

DRACHTEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten planologische medewerking te verlenen aan de bouw van een nieuw winkelpand in de Kerkstraat in Drachten.

De ontwikkelaar van het perceel achter de Zuidkade 10 te Drachten heeft het plan om hier een nieuwe winkel te bouwen. Om medewerking te kunnen verlenen moet de gemeente een zogenoemde afwijkingsprocedure in gang zetten. De ontwerp-beschikking wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden bezwaar kunnen indienen. Gebeurt dat niet en voldoet de ontwikkelaar aan alle andere voorwaarden, dan wordt de omgevingsvergunning verleend. Karus maakte het ontwerp in opdracht van Brander Bedrijfsmakelaardij. Het nieuwe pand tussen de Kaden en het Raadhuisplein bestaat uit twee verdiepingen. De gevels bestaan uit donkere, strakke strengpersstenen, gecombineerd met grote zwarte aluminium puien op de begane grond en smalle verticale lichtspleten in een ritmisch patroon op de verdieping. De bouw van het pand zal worden uitgevoerd door Bouwbedrijf Gerrit Schuil uit Surhuisterveen. Het pand wordt mede-ontwikkeld door Jelle Yme Dijkstra van Dijkstra Vastgoed Drachten, die ook op zoek gaat naar een huurder.