Boer krijgt boete als olietank niet wordt opgeruimd

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland legt een een zogenoemde last onder dwangsom op aan Maatschap De Boer van de Polderdyk 33 in De Tike.

Op het erf van het boerenbedrijf staat een ongekeurde olietank, die nog steeds in gebruik is. Volgens de nieuwe regels, die al vanaf 1 januari 2015 gelden voor het opslaan van diesel (gasolie) in een bovengrondse tank, mag dat niet meer. De gemeente Smallingerland is vorig jaar een project gestart om alle bovengrondse dieseltanks, onder andere bij agrariërs, te controleren. Bij die inspectie bleek dat de Tykster olietank nog steeds in gebruik was. Per week dat de olietank niet volgens de regels is opgeruimd, legt de gemeente een last onder dwangsom op van 500 euro. Dat kan oplopen tot een maximum van 5000 euro. De Boer krijgt tot uiterlijk 31 maart de tijd om de tank te saneren. Mangat Het probleem met de oude olietank is het ontbreken van een mangat, zegt Sietse de Boer. Dat is een gat dat zo groot is dat er een persoon doorheen kan. Volgens de regels is zo'n mangat nodig voor een goede inspectie. ,,Mar wa wol no yn sa'n tank krûpe, dat is libbensgefaarlik. Boppedat, as de tank lek wêze soe, dan lekt der wol diesel út, en dat is djoer guod, dus dat wolle jo net.'' De tank, die duizend liter groot is, staat uit voorzorg wel in een lekbak, vertelt De Boer. ,,En ûnderdak.'' Hij gebruikt de diesel voor zijn trekkers, die er acht keer een volle tank uit kunnen halen. ,,Yn de winter, as it net sa drok is, kin ik der wol in pear wiken mei ride, mar as wy simmers yn it hea sitte, ha wy oan ien tank deis net genôch.'' Als de olietank leeg is, bestelt de veehouder een nieuwe tankvol bij de oliehandel. De Boer wist dat de regels aangescherpt waren, maar omdat niet iedere gemeente ze zo streng toepast, liet hij het eerst maar op zijn beloop. ,,Sa't ik sei, ik fyn it ûnsin en in nije oaljetank kostet ús al gau 4000 euro. Mar ja, dit binne de regels. No't de gemeente dochs optreedt, sille wy meikoarten mar in nijenien oanskaffe.''