Gemeente hernieuwt pachtcontracten voor huurders gemeentegrond

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland heeft nieuwe eenjarige contracten afgesloten met pachters van cultuurgrond die eigendom is van de gemeente.

Smallingerland heeft overal in de gemeente cultuurgrond liggen, die in gebruik worden gegeven aan diverse personen en agrarische bedrijven. Voor gronden die in gebruik zijn bij agrarische bedrijven worden steeds éénjarige pachtcontracten afgesloten. Daarbij gaat het onder meer om veehouderijen en vleeskuikenbedrijven. Ook het Fries Congrescentrum huurt grond van de gemeente, ruim 9 hectare. In totaal gaan de pachtcontracten om bijna 150 hectare land. Het grootste pachtcontract gaat over ruim 38 hectare (in totaal 38.430 vierkante meter), het kleinste over ruim 13 are (1370 vierkante meter). De opbrengsten komen in het potje Gemeentelijke eigendommen.