Gemeente ziet geen belemmering voor bouw woonzorgcomplex aan Zuiderdwarsvaart

DRACHTEN - Wat de gemeente betreft kan de bouw van een appartementengebouw op de hoek van de Zuiderdwarsvaart en de Raai doorgaan. Tegen de eerder aangekondigde omgevingsvergunning was bezwaar gemaakt, maar volgens de gemeente is dat bezwaar ongegrond.

De gemeente heeft eerder al vergunning verleend voor een plan van Van Wijnen Projectontwikkeling, dat bestaat uit de bouw van 26 appartementen, de aanleg van een inrit en het kappen van een boom. Het plan voorziet ook in de aanleg van 28 parkeerplaatsen op het terrein achter het woon-zorgcomplex. Op de hoek van de Zuiderdwarsvaart en de Raai stond eerder de christelijk nationale school, in de volksmond de Bopperein-skoalle. Die school is al in de jaren zestig afgebroken, waarna de school verhuisde naar de inmiddels ook al verdwenen Willem Kroezeschool aan het Haverstuk. Op het perceel aan de Raai stond verder de voormalige Christelijk Gereformeerde kerk, die later dienst deed als Inloophuis Het Anker. De laatste jaren voor de sloop diende het gebouw als Islamitisch centrum. Alleen het voormalige woonhuis van de familie De Vegt staat er nog. Dat is inmiddels aangekocht en zal worden gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouwplannen. Eigendom betwist Tegen de vergunning is bezwaar gemaakt door het echtpaar Dillingh, dat in de woonboerderij naast het braakliggende perceel een bedrijf runt, Diba Deuren. Dillingh betwist onder andere de eigendomssituatie. Volgens hem is het bouwplan voor een deel gepland op grond die al vanaf 1994 zijn eigendom is. Daaronder valt een pad dat van zijn perceel naar de Raai loopt. Verder vindt hij dat het nieuwbouwplan over de rooilijnen heen gaat en noemt hij de afwegingen onduidelijk. Volgens de gemeente mist dat bezwaar alle gronden. Het appartementengebouw voldoet aan het geldende bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening en het beeldkwaliteitsplan. Ook welstandscomissie Hûs en Hiem heeft een positief advies gegeven. In dat geval moet de vergunning worden verleend en is er geen ruimte voor een belangenafweging. De problematiek rond de eigendomssituatie komt dan niet aan de orde. Buurt tegen De inritvergunning en de kapvergunning zijn getoetst aan de criteria in de gemeentelijke verordeningen. Ook daarin is geen grond gevonden om de toestemming te weigeren. Eerder protesteerde ook de buurt al tegen de plannen, omdat de hoge nieuwbouw niet zou passen op die plek, tussen de lage lintbebouwing. Ook noemden omwonenden de nabijheid van het gevaarlijke kruispunt Dwarsvaart/Raai/Kaden een bezwaar.