Wetterskip Fryslân maakt kilometers bij de jaarlijkse kadeschouw

DRACHTEN -  Wetterskip Fryslân is gestart met de jaarlijkse kadeschouw in Fryslân en in het Groninger Westerkwartier.

Rayonbeheerders controleren in januari en februari te voet en met een digitale kaart (tablet) in de hand de 3.200 kilometer aan regionale kaden in het beheergebied. Zij bekijken of de kaden veilig zijn en of de bewoners en/of grondeigenaren de kade goed onderhouden hebben. Onderhouden De kadeschouw wordt uitgevoerd omdat Wetterskip Fryslân wateroverlast in Fryslân en het Groninger Westerkwartier zoveel mogelijk wil voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat de kaden langs de Friese boezem stevig zijn en het water goed kunnen keren. De medewerkers letten er tijdens de schouw op of de kaden goed zijn onderhouden. Bijvoorbeeld of ze vrij zijn van afval, voorwerpen, materialen en beplanting en een goede kwaliteit grasmat hebben. Belanghebbenden kunnen op de website van It Wetterskip op de leggerkaart zien wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van bijvoorbeeld een sloot, duiker of kade. Daar staan ook de eisen waaraan het onderhoud moet voldoen. Tijdens de schouw controleert Wetterskip Fryslân of het onderhoud goed is uitgevoerd. Inzoomen Op de kaart kan worden ingezoomd, waarna uit de gekleurde lijnen en symbolen duidelijk wordt wat de locaties zijn van wateren, keringen en kunstwerken; de eisen voor bijvoorbeeld de breedte en diepte van een sloot op basis van wettelijke veiligheidsnormen en wie het onderhoud moet uitvoeren en waar dat uit bestaat. It Wetterskip controleert niet alleen sloten en vaarten, maar ook dijken, dammen, duikers, gemalen, stuwen, sluizen, bruggen en dergelijke. Bij nalatigheid krijgt de verantwoordelijke persoon, bedrijf of organisatie een brief met het verzoek om de kade te herstellen. Is het onderhoud na de herschouw nog niet goed uitgevoerd, dan kan een boete (dwangsom) volgen. Meer informatie over de kadeschouw staat op www.wetterskipfryslan.nl/kadeschouw.