Jubilarissen gehuldigd tijdens viering 25 jaar PCOB Oudega

OUDEGA - De PCOB afdeling Oudega vierde dinsdag 12 januari haar 25-jarig bestaan met een gezellige middag in de Huskeamer te Oudega.

Op deze feestelijke bijeenkomst werden de leden die al vanaf het prille begin van de afdeling lid waren in het bloemetje gezet. Reeds sinds 1991 zijn het echtpaar De Jong-Smid, P. Wijnia, het echtpaar Van der Wal-Kooistra, A. Pruiksma, G. de Jong-van der Meulen, S. de Jong-van Dijk en S. Elzinga actief betrokken bij de afdeling. De PCOB laat vanuit het christelijk-sociaal gedachtegoed een eigen geluid horen. Leden van de PCOB maken deel uit van een maatschappelijke beweging, die zich inzet voor alle ouderen. Het CNV was indertijd de initiatiefnemer tot oprichting. In de vijftiger jaren werkte het CNV namelijk alleen voor werkende leden. Voor ‘niet-actieven’ werd vrijwel niets gedaan en daarom werd besloten tot het oprichten van de PCOB. De afdeling bestaat momenteel uit 95 leden.