Jongeren uit het AZC sporten bij Badmintonclub Drachten

DRACHTEN - Een aantal jongeren uit het AZC Drachten heeft op uitnodiging van BCD onlangs een basistraining badmintonnen van Leo de Calonne gevolgd en ook met veel enthousiasme meegedaan aan het recreantentoernooi.

Elk sportseizoen organiseert de recreatie commissie van BCD (Badmintonclub Drachten) een aantal thema-gerichte toernooitjes voor de eigen leden. Voor seizoen 2015/2016 is gekozen voor het thema 'Samen'. AZC-ers een kans geven Namens de recreatie commissie heeft Christa Smit contact gezocht met het AZC. Het idee om AZC-ers een kans te geven te sporten binnen BCD is voorgelegd en samen met woonbegeleider Shane van der Horst uitgewerkt. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de jongeren wekelijks regulier meesporten. BCD en het AZC onderzoeken samen de mogelijkheden. Van der Horst heeft de portefeuille sport en vertelt dat BCD de eerste sportvereniging is die zelf initiatief neemt. De verhalen van de jongens raken de BCD-ers Naast het sporten is contact uiteraard ook belangrijk. Tijdens het sporten en bij de derde helft wordt soms stil geluisterd naar de verhalen van de jongeren. Een reactie als: 'je ziet en leest er veel over, maar als het zo dichtbij komt …'