Ton beschikbaar voor Kulturele Haadstêd 2018 in Tytsjerksteradiel

LEEUWARDEN - Tytsjerksteradiel stelt tot en met 2018 €100.000 beschikbaar om de plannen in het kader van Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad een impuls te geven.

Organisaties in de gemeente kunnen hiervoor een aanvraag doen, als de raad op 21 januari instemt met de voorwaarden. Jaarlijks wordt hiervoor een tender uitgeschreven, waarvoor dit jaar €40.000 euro is uitgetrokken. Inspireren, verbinden en faciliteren Tytsjerksteradiel beschouwt het ‘Culturele Hoofdstad jaar’ 2018, als een mooie gelegenheid om de gemeente zowel op cultureel, toeristisch als economisch gebied te presenteren aan het grote publiek dat naar Fryslân komt. De gemeente wil hierbij een inspirerende, verbindende en faciliterende rol spelen. Wethouder Houkje Rijpstra zegt hoe de gemeente dat doet: ,,Al fjouwer kear hat der in drokbesochte ynspiraasjejûn west, dêr’t elkenien ideeën en ynformaasje opdwaan koe, mar wêrby’t minsken en organisaasjes mei lyksoartige plannen inoar ek opsykje koene. Mei dit jild wolle we ús stypjende rol mear foarm jaan, foaral bedoeld om de plannemakkerij fierder te helpen of op gong te krijen. Faak kin mei in relatyf lyts bedrach krekt dat setsje jûn wurde om realisaasje tichterby te bringen, benammen ek by de foar ús o sa belangrike lokale projekten." Criteria Deadline voor het aanvragen van subsidie voor dit jaar is 1 mei 2016, daarna besluit het college van burgemeester en wethouders welke aanvrager kan rekenen op een bijdrage. Het college bekijkt hierbij in hoeverre het project of de activiteit voldoet aan de criteria. Hoe beter de plannen hierop aansluiten, hoe groter de kans op een bijdrage is. Zo wordt onder andere gekeken naar de aansluiting bij de onderwerpen en doelstellingen van de stichting Leeuwarden- Fryslan 2018. Meer informatie Vanaf 1 februari 2016 staat het digitale aanvraagformulier online op www.t-diel.nl. Hierop is dan ook de subsidieverordening met de voorwaarden en criteria te vinden. Meer informatie is verkrijgbaar via BKoopmans@t-diel.nl, of telefonisch via 14 0511.