CDA wil 'kunstbroedplaats' in oude Ambachtsschool aan de Wuiteweg

DRACHTEN - De voormalige Ambachtsschool aan de Burgemeester Wuiteweg moet een broedplaats van cultuur worden. Dat zegt het CDA, dat dinsdagavond een motie van die strekking wil indienen in de gemeenteraad.

Het CDA noemt de Blokhuispoort in Leeuwarden als voorbeeld. In dat oude gevangenisgebouw zijn tal van culturele ondernemingen gehuisvest en het is uitgegroeid tot een podium van kunst, creativiteit en cultuur. Een economisch waardevolle broedplaats bovendien, concludeert de partij, die vooral zo succesvol is door de mix aan functies (van evenementenlocatie, tot laagdrempelige werkruimtes, etc.). Het CDA constateert dat ook Smallingerland ambities heeft op cultureel vlak en de creatieve economie en dat het aantal zzp’ers en starters in deze sector groeit en naar verwachting verder zal doorgroeien de komende jaren. De gemeente moet deze ondernemers ruimte en kansen bieden om zich te ontwikkelen en aan Smallingerland te binden. De (startende) creatieve ondernemers zijn op zoek naar inspirerende (werk)ruimtes, die als culturele en economische broedplaatsen een heel nieuwe impuls en kleur kunnen geven aan een dorp en stad. De raadsfractie ziet in Drachten wel mogelijkheden voor de voormalige LTS aan de Burgemeester Wuiteweg. Het schoolgebouw werd eerder onder meer gebruikt om andere scholen (Singelland en Liudger) tijdelijke ruimte te bieden tijdens hun grootschalige bouwprojecten. Ook de organisatie van de Lawei zat er toen de schouwburg zelf middenin de nieuwbouw zat. Het grote gebouw wordt al enkele jaren niet meer gebruikt, maar zou volgens het CDA prima kunnen dienen als Drachtster Broedplaats voor creatieve (startende) ondernemers. Het initiatief past volgens het CDA uitstekend bij de uitgangspunten van ontmoeten, verbinden, ontwikkelen in de uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid. De partij wil dat het College een werkbezoek organiseert naar de Blokhuispoort in Leeuwarden, zodat de raadsleden ter plekke kunnen zien hoe de creatieve broedplaats daar is vormgegeven. Daarna zou de raad in een informele sessie kunnen bespreken wat er in Drachten kan gebeuren.