Kwadrantgroep benoemt nieuwe toezichthouders

DRACHTEN - De KwadrantGroep heeft drie nieuwe leden benoemd in de Raad van Toezicht. Het gaat om de heren Pieter de Kort, Wouter ten Have en Maarten Ruys. Zij brengen veel ervaring en deskundigheid mee.

De heer P.H.E.M. de Kort is zelfstandig organisatieadviseur en interim-manager bij De Kort & Partners. Tevens is hij sinds 1999 voorzitter van de raad van bestuur van Rivas Zorggroep. De heer W.D. ten Have is sinds 2004 managing partner van Ten Have Change Management. Hij is werkzaam als organisatieadviseur en is daarnaast als universitair docent verbonden aan de post graduate opleiding Verandermanagement aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De heer M.A. Ruys is zelfstandig adviseur met onder meer ervaring als voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit en gemeentesecretaris van Groningen. Bij de KwadrantGroep is de heer Ten Have per 1 november 2015 toegetreden als lid van de Raad van Toezicht. De heer De Kort is op 15 december 2015 aangesteld. De heer De Kort is voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer Ruys is vorige week benoemd, hij is vice voorzitter. Mevrouw P.F. Roodbol was reeds lid van de raad. De vijfde zetel is vacant, hierin wordt binnenkort voorzien. In mei vorig jaar nam de heer G.G. Antonio afscheid als lid van de Raad van Toezicht wegens het aanvaarden van een andere functie. Ook mevrouw H.I. Paans-Wubbolts (voormalig voorzitter), de heer M. Geersing en de heer E.D.T. Docter zijn recent afgetreden. Hun zittingstermijnen waren verstreken. De KwadrantGroep bestaat uit de zorgbedrijven De Friese Wouden, Palet en Pasana Ouderenzorg, en uit Zorgmaatwerk/In Hoofdzaken (ambulante GGZ), Hulp in Huis, De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp, HMC Hulpmiddelencentrum, Lammert de Vries, Dantuma, Groene Kruis Winkel en maaltijdenbedrijf Van Smaak.