De Groene Long boos over afwijzing door gemeente

DRACHTEN - Vereniging De Groene Long is boos op de gemeente Smallingerland. Die bepaalde eerder dat de vereniging niet mag klagen over een verleende vergunning voor de aanleg van een inrit bij een woning aan de Reidingweg.

  De gemeente Smallingerland besloot vorig jaar zomer dat de bewoners van de Reidingweg 23 een inrit mogen aanleggen vanaf hun erf naar de Reidingweg. De woningen aan de Reidingweg hebben allemaal al een inrit aan de achterzijde. Het bezwaar dat Vereniging De Groene Long tegen de extra inrit maakte werd door de gemeente niet-ontvankelijk verklaard. Renbaan Volgens de uitleg van de gemeente is de Groene Long bedoeld om de belangen van Parckwijk De Singels te behartigen. De vereniging is indertijd door ondernemer Harm Schroor en enkele medestanders opgericht toen de gemeente haar plannen bekend maakte om de voormalige renbaan te bebouwen. De inrit aan de Reidingweg valt daarbuiten en dus zou de vereniging geen belanghebbende zijn, concludeerde de gemeente. Schroor, nog altijd voorzitter van Vereniging De Groene Long,  is het met dat besluit niet eens. Volgens hem wordt met de vergunning gerealiseerd dat deze bewoners permanent hun camper in hun voortuin kunnen stallen. ,,De Groene Long heeft zich altijd hard gemaakt voor het realiseren en behouden van een mooie Parkwijck. En zeker niet zonder succes! Dat de gemeente nu in de directe omgeving gaat toestaan dat campers in voortuinen gestald kunnen worden, doet afbreuk aan een mooie parkwijk.'' Regeltje Natuurlijk mag de Groene Long daarover klagen bij de gemeente, vindt Schroor. Deze heeft er immers een vergunning voor verleend. ,,Wij klagen niet omdat wij het leuk vinden om te klagen, maar omdat we zeer betrokken zijn bij de Parckwijk en omgeving. De gemeente heeft echter een regeltje gevonden waardoor ze ons bezwaar niet hoeft te behandelen. De Reidingweg behoort volgens de gemeente namelijk niet tot de Parckwijk en daardoor is de Groene Long geen belanghebbende.'' Schroor: ,,Gelukkig maar voor de gemeente, want nu hoeft ze niet toe te geven dat ze fouten heeft gemaakt. Ze had die vergunning op grond van haar eigen regels namelijk helemaal niet mogen verlenen aan de bewoners van de Reidingweg 23. Nu mogen namelijk alle bewoners aan de Reidingweg, op grond van het gelijkheidsbeginsel, een vrije interpretatie geven aan het stallen van voertuigen aan de voorzijde en aan de zijkant van hun woning.'' Meemaken Het had de gemeente volgens Schroor gesierd als ze zich minder formeel had opgesteld en meer belang had gehecht aan het behoud van een mooie Parckwijk en omgeving. ,,Met een beetje goede wil was dat zeker mogelijk geweest. Dat is namelijk wat wij willen meemaken in Drachten!'' Volgens de aanvragers van de vergunning is het inderdaad de bedoeling om een camper op het erf te stallen. ,,Maar het wordt allemaal heel netjes afgewerkt, zodat hij niet in het zicht van de buren komt. Hier tegenover staan ook geen woningen, dus ik begrijp niet wie er bezwaar kan hebben. We hebben alles netjes volgens de regels aangevraagd en de gemeente is akkoord, dus wat ons betreft is er niets aan de hand.''