PvdA presentatie in het Singelland College

Drachten - De PvdA organiseert op zaterdagmorgen 30 januari om 10.30 uur de presentatie 'Van Waarde en de toekomstige PvdA politiek' in het Singelland College. 

De medeverantwoordelijkheid van de Partij van de Arbeid aan de neoliberale bezuinigingspolitiek van het huidige kabinet wordt de partij kwalijk genomen. Veel PvdA kiezers bleven thuis bij de laatst gehouden staten- en Europeese verkiezingen en geven bij opiniepeilingen aan dat de partij niet meer zijn/haar steun heeft. Het partijbestuur heeft de besluitvorming “Van Waarde” georganiseerd, vooral gericht op bestaanszekerheid en goed werk. Zij wil dat vormgeven samen met sociaal betrokken mensen en hun organisaties. Om dit te bevorderen heeft het PvdA-congres in januari 2015 ambassadeurs benaderd. In Fryslân zijn dat de kamerleden Lutz Jacobi en Jacques Monasch, het statenlid Wanda Ottens en raadslid Jelmer Staal. Zij hebben voor de zomervakantie gesproken met de raadsfracties en afdelingsbesturen en op verzoek van het partijbestuur in de maanden oktober, november en december 2015 een pilot georganiseerd. In een aantal groepen hebben circa 50 deelnemers, waarbij ook niet partijgenoten zijn betrokken, ideeën ontwikkeld voor een sterke PvdA binnen een brede sociale beweging. Zij zullen dit deze zaterdagmorgen in Drachten presenteren aan partijvoorzitter Hans Spekman en de bezoekende PvdA-leden en sympathisanten. Het betreft: • Bestaanszekerheid met Aafke Postma en Bertus Mulder • Wijken en dorpen met Fimke Hijlkema en Lutz Jacobi • Sterke beweging met Wanda Ottens en Henk Wijma • Permanente zichtbaarheid/Er op af met Marco Keizer en Joop van den Berg • Wat kan de PvdA betekenen voor het MKB met Jacques Monasch Wanda Ottens en Marco Keizer willen “in de geest van Joop den Uyl” (eerlijk delen van inkomen, kennis en macht) de presentatie verzorgen Zij starten met een korte plenaire presentatie door de Van Waarde groepen en de reactie van partijvoorzitter Hans Spekman, waarna er aansluitend in verschillende lokalen een discussie is.