Eerste fase Peinder Mieden gevuld

OPEINDE - Het bestuur van de kopersvereniging maakt bekend dat fase 1 van De Peinder Mieden gevuld is. Hierin wordt ongeveer tweederde van het plangebied van totaal 87 hectare door de gemeente Smallingerland in procedure gebracht.

Mensen kunnen zich nog wel op de wachtlijst laten zetten en een kavel naar keuze laten vastleggen. Ze kunnen dan opschuiven als er in fase 1 eventueel plekken beschikbaar komen of meedoen met fase 2. De procedure van fase 2 start zo gauw als zich daar ook voldoende (nog circa 10) kandidaten hebben gemeld. De bestemmingsplanprocedure voor fase 1 in in volle gang. Streven is eind dit jaar deze procedure af te ronden zodat begin 2017 kan worden gestart met het bouwrijpmaken van de kavels. Een en ander is afhankelijk van de proceduretijd, eventuele bezwaren en goedkeuring door de gemeenteraad. De Peinder Mieden is een innovatief plan tussen Opeinde en Drachten waarbij agrarische gronden worden terugontwikkeld tot natuurgebied. In dit natuurgebied kan op beperkte schaal worden gewoond. De woningen moeten energieneutraal zijn, hebben geen gasaansluiting maar mogen zonder welstandtoets worden gebouwd.