Groot solistenconcours in Garyp

Garyp - Op zaterdag 30 januari 2016 organiseert de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel voor de 42-ste keer het jaarlijkse solistenconcours in dorpshuis "It Geahûs" te Garyp.

Het solistenconcours wordt georganiseerd voor de leden van de bij de federatie aangesloten verenigingen. In de eigen vereniging speelt men in een grote groep, nu kan men optreden als solist of in een klein ensemble. Er wordt gejureerd op basis van het landelijke Unisono Reglement Concoursen voor Solisten en Ensembles. De indeling is in divisies en de puntenwaardering op basis van het 100-puntensysteem. De deelname aan het solistenconcours is ook dit jaar weer groot. Van 8 bij de federatie aangesloten 11 muziekverenigingen zijn er deelnemers. Op het programma staan 26 solisten die lid zijn van: Apollo uit Burgum, De Bazuin uit Oentsjerk, Bernlef uit Noardburgum, Hallelujah uit Burgum, Joost Wiersma uit Jistrum, De Lofstem uit Sumar, Looft den Heer uit Garyp en Speelt Wel uit Suwâld. Als jurylid fungeert dit jaar heer Gatse Hylkema. Geen onbekende persoon in de blaasmuziekwereld. Dit jaar worden de solisten op de piano begeleid door de heer Bert Liefers. De solisten hebben afgelopen zaterdag met de pianist geoefend. Nu kunnen de solisten thuis de aanwijzigen van de pianist eigen maken en dan is het 30 januari het moment suprême. Naast de hoofdsponsor zijn er een aantal andere sponsoren, o.a. de Hellema Hallum, Atelier Cuprum en drukkerij Van der Let, die te kennen hebben gegeven het solistenconcours en federatiefestival dit jaar te sponsoren. Het federatiebestuur prijst zich dan ook rijk, dat beide evenementen door kunnen gaan.