Oerrock 2016 in vier dagen uitverkocht

URETERP - Het bestuur van Oerrock vierde maandagavond een feestje. Voor het eerst in de historie is het festival binnen een week uitverkocht. ,,Dit wie ekstreem snel'', zegt voorzitter Sietze Boonstra glunderend.

Tekst en foto Fokke Wester De snelle uitverkoop betekent niet dat er helemaal geen kaarten meer zijn. Van de 7500 beschikbare tickets zijn er nu 5000 verkocht in de voorverkoop. Daarnaast houdt de organisatie zo'n 1000 achter voor sponsoren en relaties. De laatste 1500 kaartjes voor de donderdag en de zaterdag van het festival gaan op 26 maart in de verkoop, wanneer in sporthal De Wier in Ureterp de finale wordt gehouden van de Oerrock Play-offs. Die finale moet de twee lokale bands aanwijzen die ook op het grote festival mogen spelen. De finale begint om acht uur 's avonds, maar 's middags vanaf twaalf uur kunnen de kaartjes al worden gekocht. ,,Foarrich jier ha wy op dy finaledei noch 4000 kaarten ferkocht. Wy wolle ek de minsken út it doarp de kâns jaan om kaartsjes te keapjen'', zegt Boonstra. Vijf hoofdacts Dat het met de voorverkoop zo vlot loopt, ligt volgens de voorzitter aan de topbands die op Hemelvaartsdag in Ureterp komen spelen. De eerste avond van het driedaagse festival spelen op Oerrock Kensington, Chef’Special, Racoon, Moke, Miss Montreal, Handsome Poets, Navarone, Orange Skyline en Jelle B. ,,Froeger hienen wy ien hoofdact, no ha wy der wol fiif.'' De Ureterpers vreesden vooraf eigenlijk wel een beetje of ze dit jaar wel zo'n goede affiche konden krijgen. Hemelvaartsdag valt dit jaar namelijk op donderdag 5 mei en dat is ook de dag van de Bevrijdingsfestivals overal in het land. Heel even is overwogen om van de vaste Hemelvaartsdag af te wijken, maar die gedachte is snel weer losgelaten. Andere festivals, zoals Dauwpop in Hellendoorn, durfden de confrontatie met Bevrijdingsdag niet aan en kozen toch voor een andere dag. ,,Oer it publyk sieten wy net sa yn, mar oer de bands makken wy ús wol in bytsje soargen. Se kinne oeral wol spylje, sokke dagen. Mar omdat Kensington foarrich jier op it lêste momint ôfsizze moast, fanwege de stimproblemen fan sjonger Eloi Youssef, wienen se no de earste dy't ja sei. En ast ien kear Kensington hast, dan wolle de oare bands ek wol. Soks jout dochs status, ast sizze kinst datst yn it selde programma stiest as sa'n topband.'' Combineren Als je maar één hoofdact hebt, dan programmeer je die als laatste. Maar hoe doe je dat met vijf? Simpel, zegt Boonstra, dan vraag je de bands wanneer het hen het best uitkomt. Sommige bands combineren Oerrock namelijk met een optreden elders in het land. Kensington wilde graag laat op de dag, Racoon koos voor een vroeger optreden. Op dezelfde manier werd ook een beetje bepaald wie waar speelt. Oerrock heeft namelijk voor het eerst een buitenpodium, dat vanaf het hele terrein goed is te zien. Het wordt een podium van 20 meter breed en 13 meter hoog. ,,Dat is in tredde fan in Tsjaardaflat. Dat is echt mega, it is te fergelykjen mei it poadium fan de Zwarte Cross'', legt Boonstra uit. Ander karakter Oerrock krijgt door het buitenpodium dit jaar echt een andere karakter, zegt Boonstra. Het terrein wordt anders ingedeeld, waardoor een aantal knelpunten kon worden opgelost. Naast het buitenpodium blijven de grote tent en de kleine circustent. In de tent speelt bijvoorbeeld Chef'Special. ,,Dat is absolút net in lytse band, mar it komt sa út, der moat om en om wat te dwaan wêze, wy moatte switche. Mar de fokus komt fan no ôf echt nei bûten. En as it al hiel min waar wurdt, kinne wy altyd it programma omsmite en nei binnen ta útwike. Wy ha in needsenario en der lizze 7500 plestiken poncho's klear om út te dielen.’’ Oerrock bijft goedkoop, 30 euro voor twee dagen en daar tussenin nog een gratis dag ook. Dat komt vooral omdat de kosten enorm worden gedrukt door de grote inzet van de dorpsgenoten, zegt Boonstra prijzend. Het bestuur telt elf man, daarnaast zitten er nog eens zo'n dertig mensen in diverse commissies, maar op de dagen voor, tijdens en na het festival kunnen zij rekenen op de inzet van ruim driehonderd vrijwilligers. ,,Per dei rinne hjir sa'n 250 frijwilligers om en guont komme alle dagen. Se fine it in ear om achter de bar te stean. Dat is ien fan de grutte ferskillen mei it Feanhoopfestival, dêr wenje hast gjin minsken dêrst in berop op dwaan kinst, dan moatst dus alles útbestede.'' Lytse stapkes Door de andere opzet van het festival kon de capaciteit dit jaar worden verhoogd van 6000 naar 7500 bezoekers. ,,Nee, dat is noch net de limyt, mar wy sjogge earst hoe't dit rint. Wy ha noait fier foarút sjoen, wy planne per jier en noait ekstreme feroarings. Lytse stapkes, dan komst ek foarút. En as it net befalt, kinst maklik in stapke werom dwaan.'' Boonstra ziet nog levendig de eerste editie van Oerrock voor zich, middenin het dorp. Toevallig vond die dag in mei, zeventien jaar geleden, ook de Vuurwerkramp van Enschede plaats en dus bleef het aantal verkochte kaartjes steken op 170. Om het verlies goed te maken boekten de knapen het jaar daarop meteen maar een grote band, De Dijk, en die trok 1200 man publiek, een volle bak. Dankzij dat succes verdienden de mannen zoveel dat ze in een keer al hun schulden konden afbetalen. ,,Dy skuld hat ús ek in bytsje triggere om dochs troch te setten. En doe hienen wy dus troch dat ast wat wolste, datst dan mei grutte nammen komme moatst. Om dochs wat foar lokale bands te dwaan, binne wy op in stuit begûn mei dy play-offs.'' Waar het ooit zal eindigen, Boonstra heeft geen idee. ,,Wy sjogge it wol, dat sizze wy elk jier. Nee, ik dream net fan in twadde Pinkpop, mar sa't it no draait, dêr wurde wy wol hiel bliid fan. As wy alle jierren 170 man publyk hân hienen, dan hienen wy miskien wol likefolle wille hân, mar dan fregest dy op in stuit dochs ôf watst ferkeard dochst. Sa't it no giet is dochs wol in befêstiging dat wy wol op de goeie wei sitte.''