CDA, ELP en VVD willen glasvezel in Smallingerland

DRACHTEN -  CDA, ELP en VVD Smallingerland komen met een plan voor aanleg van glasvezel in Smallingerland. Begin februari presenteren ze de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden. ,,Er zijn wel degelijk mogelijkheden.''

Mensen in buitengebieden klagen steen en been over trage internetverbindingen. Ook in Smallingerland gaan hierover steeds meer stemmen op. De aanleg van sneller glasvezel naar de buitendorpen, afgelegen boerderijen en bosrijke gebieden vinden marktpartijen als KPN en Ziggo tot nu toe te kostbaar en te lastig. Niet langer actief Het College in Smallingerland heeft de afgelopen jaren gepoogd een marktpartij te interesseren om de gemeente te voorzien van glasvezel. Dit heeft ze ondernomen in een samenwerkingsverband van de grootste vier gemeenten in Friesland (Leeuwarden, Smallingerland, Heerenveen en Súd-West Fryslân). Dit is niet gelukt en het College heeft de gemeenteraad per brief in september 2015 laten weten dat ze hierdoor besloten hebben om niet langer actief een partij proberen te vinden die deze klus wil klaren. Het College stelt in dezelfde brief: ,,Wij willen bewonersinitiatieven actief stimuleren, als ondersteuner van de mienskip.” Burgers die samen een corporatie willen vormen en zelf glasvezel aan willen laten leggen met een lening van de provincie Fryslân willen ze doorverwijzen naar het Breedbandloket van de Provincie. Met deze regeling van de Provincie worden nu her en der kleine groepen woningen en bedrijven aangesloten. Enorme kosten ,,Dergelijke initiatieven zorgen echter voor slechts een klein aantal aansluitingen, die enorm hoge kosten met zich meebrengen omdat de graafkosten (het overgrote deel van de kosten) maar over een klein aantal woningen kunnen worden verdeeld. Dat is verkwisting van gemeenschapsgeld en wij moeten nu gezamenlijk opstaan om dit korte-termijn denken een halt toe te roepen”, zegt Jan Groen, CDA Smallingerland. Yntze de Vries, Eerste Lokale Partij Smallingerland (ELP) vult aan. ,,Het is onze verantwoordelijkheid om naar het grotere geheel te kijken, en naar de lange termijn. Het is toch van de zotte dat er telkens een handje vol woningen aangesloten worden waarvoor de bewoners leningen aan moeten gaan die kunnen oplopen tot 10.000 euro.'' De markt faalt Dat bewoners in de buitengebieden bereid zijn om dergelijke bedragen te betalen toont de noodzaak tot een betere digitale infrastructuur. Sipke Hoekstra, VVD Smallingerland vindt dat de overheid nu sturend moet optreden: ,,Glasvezelinfrastructuur is onontbeerlijk voor het goed kunnen functioneren in deze wereld, waar steeds meer zaken via internet moeten worden geregeld. Boeren en andere bedrijven in de buitengebieden hebben een betrouwbare internetverbinding nodig om hun bedrijf te kunnen runnen en scholieren kunnen hier niet meer zonder. Het mag duidelijk zijn dat de markt faalt in deze onaantrekkelijke gebieden, waar de aansluiting per woning te duur is voor marktpartijen. Daar ligt volgens ons dan ook een taak voor de gemeente.'' Het CDA, de VVD en de ELP van Smallingerland hebben daarom een partij in de arm genomen om voor hen te onderzoeken of er ook via een andere weg dan de corporatiegedachte van de Provincie voor de aanleg van glasvezel gezorgd kan worden. De eerste resultaten van dit onderzoek geven aan dat hiertoe wel degelijk mogelijkheden zijn die uitgebreid in het rapport worden onderbouwd en becijferd. De rapportage wordt begin februari verwacht en gepresenteerd door de drie partijen.