Post en Dantuma spreken in Alzheimercafé

DRACHTEN - Gastsprekers Aukje Post en Fetsje Dantuma en zullen dinsdag 9 februari in het Alzheimercafé te Drachten informatie geven over DCM-Ondersteuning Thuis (DCM-OT).

DCM-OT is een manier om de kwaliteit van leven van mensen met dementie in de thuissituatie in kaart te brengen en de mantelzorger daarbij te ondersteunen. DCM-OT geeft de mantelzorger inzicht in het (onbegrepen) gedrag van zijn/haar naaste met dementie en biedt praktische handvatten om daarmee om te gaan. Dit gebeurt door een observatie thuis door iemand die is opgeleid in de DCM-methode. Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het programma duurt ongeveer twee uur en de toegang is gratis. Locatie @Holdert aan het Van Knobelsdorffplein 121 te Drachten. Zaal opent om 19.30 uur en tijdstip van aanvang is 20.00 uur en de afsluiting is uiterlijk 22.00 uur.