Wethouders krijgen eerste exemplaar Regiomagazine Friese Wouden

OLDEBERKOOP - Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de kaasboerderij van de familie Van der Gun is vanmiddag het nieuwe magazine van het Toeristische Netwerk De Friese Wouden gepresenteerd.

De regio De Friese Wouden is het land van het natuurlijk ritme, met Rust voor ieder en Avontuur voor wie wil. Dit unieke gebied in Friesland bestrijkt de gemeentenOost- en Weststellingwerf, Opsterland, Heerenveen en Smallingerland. Dankzij intensieve en goede samenwerking van ondernemers en deze gemeenten staat dit gebied letterlijk en figuurlijk op de kaart. Om toeristen goed te informeren over de mogelijkheden en schoonheid van de Friese Wouden besloot het Toeristisch Netwerk een magazine uit te geven. In het blad vertelt schrijver Wim Bras uit Drachten het verhaal van het unieke karakter van de Friese Wouden. Het verhaal wordt rijk geïllustreerd met veel unieke foto’s. De wethouders van de vijf gemeenten die in het Netwerk samenwerken namen vanmiddag het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Netwerk voorzitter Barend Potjer. Vakantiebeurzen Het nieuwe magazine zal in de regio worden verspreid via ondernemers uit de toeristische sector. Daarnaast worden de Friese Wouden gepromoot op vakantiebeurzen in Antwerpen en Düsseldorf. Dit gebeurt in samenwerking met de andere Friese regio’s. Zo wordt vakantie in Friesland gepromoot. Naast de gezamenlijke promoties gaan ook veel toeristische ondernemers zelf naar vakantiebeurzen en promoten daar hun eigen bedrijf en zo ook de Friese Wouden. In de Friese Wouden werken toeristische ondernemers en organisaties samen onder de vlag van het Toeristisch Netwerk, dat onder andere verantwoordelijk is voor de overkoepelende promotie van het gebied.