Burgerinitiatief vraagt aandacht voor openbaar vervoer Trisken

DRACHTEN - Bewoners uit de wijk de Trisken zijn gestart met het verzamelen van handtekeningen.

Na twee weken staat de teller op 180 handtekeningen. Doel van het initiatief is om, middels een burgerinitatief,  aandacht te vragen voor het gebrek aan openbaar vervoer in de wijk de Trisken. Tot december 2014 werd de wijk bedient door buslijn 12. De laatste jaren werd de lijndienst al uitgekleed er werd alleen nog op werkdagen en tijdens de spitsuren gereden. Sinds december 2014, bij invoering van de nieuwe dienstregeling, verdween de lijndienst helemaal. Voor bewoners die goed ter been zijn of de beschikking hebben over een fiets is er als alternatief Qliner 314, die rijdt tot de ingang van de wijken de Trisken en Himsterhout. Een buslijn, of andere manier van openbaar vervoer, is zo belangrijk voor de Trisken omdat de afstand tot het centrum van Drachten groot is. Daarnaast kent de wijk slechts een kapper en een snackbar waardoor bewoners voor hun dagelijkse benodigdheden aangewezen zijn op het winkelcentrum in de Drait of de supermarkt in Boornbergum. Beide bevinden zich op 25 minuten loopafstand van het centrum van de Trisken. Een uitstapje naar het centrum van Drachten is dan ook niet vanzelfsprekend. De Trisken Centrum kenmerkt zich door betaalbare woningen waar relatief veel mensen inwonen met een smalle beurs. Het autobezit in de wijk is ook laag. Bewoners geven aan zich opgesloten te voelen. Met het burgerinitiatief willen bezorgde burgers aandacht vragen voor het probleem. Ook de wijkraad is in gesprek met de gemeente en andere partijen over het openbaar vervoer in de wijk.