Gemeentesecretaris Egbert Bos neemt afscheid

DRACHTEN - De gemeentesecretaris van Smallingerland, de heer Egbert Bos, zal afscheid nemen van de gemeente. Het college heeft hem ontslagen.

De afgelopen dertig jaar heeft hij tot grote tevredenheid van het college voor de gemeente gewerkt, de laatste jaren als gemeentesecretaris/algemeen directeur. De laatste jaren heeft de heer Bos zich met name met gericht op het leidinggeven aan de ingezette organisatieontwikkeling. Zo richtte hij zich op het reorganisatieplan De Vitale Veilige Organisatie. Het college is in oktober van het vorige jaar tot het oordeel gekomen dat een goed vervolg van dit ingezette proces vraagt om nieuwe impulsen. Gelet hierop heeft het college de heer Bos laten weten de samenwerking te willen beëindigen. Naar aanleiding van voorgaande hebben partijen overleg gevoerd. Met nadrukkelijke inachtneming van de wettelijke en gemeentelijke regelingen heeft dit geleid tot afspraken over een minnelijke wijze van een beëindiging van het dienstverband in de loop van 2016. Vanwege ziekte en privéomstandigheden legt de heer Bos zijn verantwoordelijkheden met onmiddellijke ingang neer. Smallingerland gaat op zoek naar een gemeentesecretaris/algemeen directeur ad interim. Kijk hier voor een eerder artikel over de problemen in het gemeentehuis van Smallingerland.