Acht Smallingerlandse scholen tekenen fusie-overeenkomsten

DRACHTEN - De acht basisscholen in Rottevalle, Oudega, Opeinde en Drachtstercompagnie ondertekenen woensdagavond de fusie-overeenkomsten. Daarna zijn er vier nieuwe dorpsscholen.

In december 2015 hebben de medezeggenschapsraden van de acht scholen in Rottevalle, Oudega, Opeinde en Drachtstercompagnie ingestemd met de komst van vier samenwerkingsscholen. Openbaar - en christelijk onderwijs komen in deze dorpen onder één dak. Het christelijke PCBO en het openbare OPO Furore zijn hierover lange tijd in gesprek geweest. De schoolbesturen hebben besloten dat drie dorpen een samenwerkingsschool krijgen onder de vlag van PCBO: Opeinde, Oudega en Drachtstercompagnie. In  Rottevalle zal de fusieschool  onder OPO Furore vallen. Met ouders en personeel is over dit proces intensief gesproken. De oplossing wordt gedragen door alle partijen binnen de beide besturen. Neveneffect van de fusie is dat de overblijvende dorpsscholen een grotere bestaanszekerheid krijgen omdat de gemiddelde schoolgrootte hoger komt te liggen. Woensdagavond 3 februari 2016 van 19.30 uur tot 20.30 uur is de officiële ondertekening van het fusierapport in Hotel van der Valk te Drachten. De medezeggenschapsraden hebben eerst samen met hun eigen directeur een ondertekeningsceremonie, elk in een aparte ruimte. Daarna is er een korte gezamenlijke bijeenkomst. Wethouder Ron van der Leck van de gemeente Smallingerland, en beide algemeen directeuren, Teunis Wagenaar (PCBO) en Bas van Loo (OPO), zullen dan het woord voeren. In de toekomst minder basisscholen in Smallingerland