Lintjes voor brandweermannen in Tytsjerksteradiel

BURGUM - Tijdens een receptie in Stania State in Oentsjerk heeft burgemeester Eric ter Keurs van Tytsjerksteradiel gisteravond twee lintjes mogen opspelden.

Bij bijzondere gelegenheid ontvingen Jan Bosma (54) uit Gytsjerk en Dirk Brants Zijlstra (52) uit Burgum  een Koninklijke onderscheiding. Bosma is 27 jaren actief geweest als vrijwilliger voor de brandweer, Zijlstra 22 jaren. Beide heren zijn onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Eric ter Keurs reikte het versierselen uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van de blusgroepen Burgum-Gytsjerk. Tijdens die receptie werd formeel afscheid genomen Bosma en Zijlstra als vrijwillige brandweerman.