Jorn Koopmans winnaar 42ste FMDT Solistenconcours

GARYP - Jorn Koopmans is zaterdag in It Geahûs winnaar geworden van het 42ste Solistenconcours van de 42ste Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel.

De beoordeling vond plaats op basis van het Unisono Reglement voor Solisten en Ensembles. Dit betekent dat de indeling in divisies plaatsvindt en er een puntenwaardering wordt toegekend op basis van het zogeheten 100-puntensysteem. Acht verenigingen van de elf bij de federatie aangesloten verenigingen waren ditmaal vertegenwoordigd. Het betreft Apollo Burgum, De Bazuin Oentsjerk, Bernlef Noardburgum, Hallelujah Burgum, Joost Wiersma Jistrum, De Lofstem Sumar, Looft den Heer Garyp en Speelt Wel Suwâld. De 36 deelnemende solisten, duo’s en kwartetten werden door de heer Gatse Hylkema gejureerd. Bert Liefers begeleidde bijna alle deelnemers op de piano. Het solistenconcours verliep in goede, gezellige en ontspannen sfeer, alhoewel het voor de deelnemers wel de nodige spanningen oplevert. Gelukkig is de jury altijd zo ervaren om door de zenuwen heen te kijken. De geleverde prestaties waren weer van een goed niveau. Wat ook wel blijkt uit de uitslagen. Winnaar in de jeugddivisie werd het Janne Sjonger met 85 punten, een eerste prijs. Winnaar in de 5e divisie werd Andrea Elzinga met 81 punten, een eerste prijs. Winnaar in de 4e divisie werd Fardau van der Kooi met 86 punten, een eerste prijs. Winnaar in de 3e divisie werd Harmen-Thomas de Haan met 86 punten, een eerste prijs. Winnaar in de 2e divisie werd Jorn Koopmans met 86 punten. Winnaar in de 1e divisie werd Reinder Boomsma met 84 punten. Omdat er drie divisiewinnaars waren met 86 punten heeft, conform het reglement, de jury de winnaar van de Bureau Benedictus Wisselbokaal bepaald. Deze wisselbokaal werd uit handen van het federatiebestuur uitgereikt aan Jorn Koopmans. Alle zes divisie winnaars mogen op 28 mei 2016 de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands inTytsjerksteradiel vertegenwoordigen bij De Klank fan Fryslân, het provinciale solistenconcours van de OMF. Alle andere solisten, duetten, trio’s, kwartetten kunnen zich aanmelden voor deelname aan De Klank fan Fryslân. Het 43ste FMDT solistenconcours is op zaterdag 28 januari 2017 in It Geahûs van Garyp. Tiende Festival Zaterdagavond werd aansluitend het tiende Federatiefestival in It Geahûs. Dit festival werd georganiseerd door de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel voor de aangesloten verenigingen. Het festival is bedoeld voor alle bij de federatie aangesloten verenigingen. Ook dit jaar waren de verenigingen weer goed vertegenwoordigd. Van de veertien mogelijke deelnemers namen er twaalf muziekkorpsen deel aan het federatiefestival. De korpsen waren Apollo Burgum, Bernlef Noardburgum, De Bazuin A, B en C Oentsjerk, Gearwurkingskorps De Eendracht Sumar/Excelsior Ryptsjerk, De Lofstem Sumar, Hallelujah Burgum, Joost Wiersma B, Looft den Heer Garyp A, Looft den Heer Garyp B en Speelt Wel Suwâld. Dit betekende dat er zo’n vierhonderd muzikanten aan het federatiefestival hebben deelgenomen. De deelnemende korpsen is verzocht lichte, vrolijke en in het gehoor liggende muziek te spelen. Hier was zeer goed gehoor aangegeven. Van hun optreden ontvingen de deelnemers een schriftelijk positief kritisch juryverslag van de heer Durk Lautenbach. Hij was zeer ingenomen met de kwaliteiten van de korpsen in Tytsjerksteradiel en heeft met genoegen naar de korpsen geluisterd en genoten en voor hen geschreven. Na afloop van het federatiefestival was de heer Lautenbach nog in de foyer van It Geahûs aanwezig om te dienen als klankbord voor de verenigingen die met hem over de inhoud van het verslag van mening wilden wisselen. Voor vele leden van de korpsen was het een mooie gelegenheid om collega muzikanten uit de regio te treffen en met elkaar van gedachten te wisselen over de muziek. Hier is ook goed gebruik van gemaakt. Kenmerken voor dit federatiefestival is de sfeer van herkenning, op een ontspannen manier musiceren en vriendschappelijkheid. Het bestuur van de federatie ontving diverse complimenten van zowel muzikanten als toehorend publiek. Dit geeft het bestuur voor het volgende jaar goede moed om met muzikaal plezier en enthousiasme wederom een festival te organiseren. Dit zal zijn op zaterdag 28 januari 2017.