92 Ondernemers vóór koopzondag Drachten: College in gesprek met coalitie

Drachten - Vanochtend heeft het college van Smallingerland een petitie in ontvangst genomen van een initiatiefgroep waarin centrumondernemers vertegenwoordigd zijn.

De initiatiefgroep geeft het college een reeks overwegingen mee om in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor een koopzondag. De respons op de petitie komt van 102 ondernemers in het kernwinkelgebied van Drachten. 92 van hen zijn voorstander voor het invoeren van de koopzondag, 8 tegen en twee gaven een blanco reactie. Gezien de afspraak uit het coalitieakkoord (geen koopzondag invoeren in de collegeperiode '14-'18) nemen de wethouders nemen de resultaten van de petitie mee terug naar hun eigen fracties (PvdA, SP, Christenunie en D66). Het college zal hierover te zijner tijd in gesprek gaan met de raad. Sint en Santa steunen pleit voor koopzondag in Drachten bij start van de petitie Eerste Lokale Partij wil discussie in de raad over koopzondag