Forse daling aantal woninginbraken in Smallingerland

Drachten -  Het aantal woninginbraken in de gemeente Smallingerland is in 2015 fors gedaald. Het totale aantal inbraken is afgenomen met 62. Dat komt neer op een daling van 36% ten opzichte van 2014.

Eind 2014 sloegen politie en gemeente de handen steviger ineen om de woninginbraken te lijf te gaan. Woninginbraken kregen hoge prioriteit. Er werd extra mankracht in de opsporing ingezet, voorlichting gegeven en preventietips verspreid. Deze aanpak lijkt nu zijn vruchten af te werpen. De inwoners van de gemeente spelen bij de aanpak een belangrijke rol. Zo doen veel inwoners in hun eigen buurt of straat mee in een WhatsAppgroep voor een veilige buurt.
  2013 2014 2015
Poging inbraak 40 46 40
Geslaagde inbraak 133 127 71
Totaal aantal 173 173 111
Politie en de gemeente Smallingerland gaan ook in 2016 door met deze succesvolle aanpak.