Zondagmiddagexcursie door De Alde Feanen

Drachten - ÂLD - Door Nationaal Park De Alde Feanen wordt zondag 14 februari een zondagmiddagexcursie gehouden. Deelnemers gaan op pad met een gids van It Fryske Gea.

Het natuurgebied Nationaal Park De Alde Feanen, niet ver van Leeuwarden, is een uitgestrekt moerasgebied. Onderweg treffen de deelnemers schuilplaatsen en sporen van dieren, vele vogelsoorten en kijken we uit over rietvelden en moeras. De excursie duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Opgave kan tot vrijdag 12 februari 15.00 uur via tel. 0511-539618. De Jan Durkspolder De Jan Durkspolder is een echt vogelgebied. Vanuit de hut kijken de deelnemers uit over de slikkige polder met vele steltlopers en eendensoorten. De gids vertelt over wintergasten en trekvogels en wijst op de bijzondere natuurwaarden van het gebied.