Meer woonwagenstandplaatsen in Smallingerland

Drachten - De mogelijkheden voor meer woonwagenstandplaatsen in de gemeente Smallingerland wordt verder onderzocht. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland.

Dit naar aanleiding van de notitie Verkenning behoefte woonwagenstandplaatsen. De Roma- en Woonwagengemeenschap in Smallingerland vroeg in april 2015 bij de gemeente aandacht voor het tekort aan woonwagenstandplaatsen. Op 11 mei vond een eerste gesprek plaats met de bewonersvertegenwoordigers en de wethouders Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling. Afgesproken werd om als eerste stap gezamenlijk de woonbehoefte van de gemeenschap te verkennen. Gesprekken en enquête De verkenning bestond uit gesprekken met de bewonerscommissie, een enquête onder leden van de Roma en Woonwagengemeenschap en een gesprek met de bewoners die behoefte hebben aan een woonwagenstandplaats. De verhuurder van de huidige standplaatsen, WoonFriesland, was bij de verkenning betrokken. Omvang uitbreiding Op basis van de verkenning onderschrijft het college van Smallingerland de wenselijkheid om standplaatsen toe te voegen. De rol van de gemeente bestaat daarbij uit het samenbrengen van partijen, het onderzoeken van wensen en mogelijkheden en zo nodig dit planologisch te ondersteunen. De volgende stap is nu om het gesprek voort te zetten met WoonFriesland en de bewonerscommissie. Gespreksonderwerpen zijn onder meer de rol van de corporaties  en omvang van de uitbreiding. Woonwensen en woonkwaliteit zijn daarbij belangrijk. Advies aan gemeenteraad Op basis van de uitkomsten van het overleg worden vervolgens de ruimtelijke mogelijkheden onderzocht. Gelet op de nog te bespreken onderwerpen is de verwachting dat dit vervolgproces in 2016 nog de nodige tijd gaat kosten. De vervolgstappen resulteren in een advies dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.