Presentatie sectorwerkstukken mavoleerlingen CSG Liudger

Drachten - Vierdejaars mavoleerlingen van CSG Liudger vmbo/mavo-locatie Splitting presenteren morgen, donderdag 11 februari, hun sectorwerkstuk. 

Vanaf gisteren, dinsdag 9 februari, werken vierdejaars mavo van CSG Liudger vmbo/mavo-locatie Splitting drie dagen aan hun sectorwerkstuk. Van het bedenken van een onderwerp en formuleren van de hoofdvraag tot en met het presenteren van het werkstuk aan docenten en familie; drie dagen lang zijn de leerlingen met niets anders bezig op school. Het sectorwerkstuk is één van de onderdelen van het schoolexamen waarmee de leerlingen onder andere aantonen dat ze zelfstandig informatie kunnen verzamelen, verwerken en presenteren. Duo-opdrachten De leerlingen werken in duo’s aan de opdracht en kiezen een onderwerp dat past binnen de gekozen sector (techniek, zorg en welzijn, economie en landbouw). Ze worden beoordeeld op het proces, het product en de presentatie. Donderdagavond 11 februari presenteren ze hun werkstuk in beursstands voor docenten, familie en overige belangstellenden.