Gemeente wil ook zonnepanelen op eigen gebouwen

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland wil zonnepanelen op haar eigen gebouwen plaatsen.

Vorig jaar april is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en op panden van organisaties die aan de gemeente verbonden zijn. Daarbij is vooral gekeken welke gebouwen de beste kansen bieden. Het onderzoek richtte zich gemeentehuis, gemeentewerf, Eco-station aan De Boeg en de parkeergarage aan het Van Knobelsdorffplein. Uit het onderzoek blijkt dat een investering in zonnepanelen rendabel is als daarvoor een exploitatiesubsidie in het kader van SDE (de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie) wordt toegekend. In maart zal de gemeente een aanvraag om SDE+ indienen voor de parkeergarage aan het Van Knobelsdorffplein, het gemeentehuis en het kantoorgebouw en de stallingsloods aan de Tussendiepen. Voor het opstellen en indienen van de SDE-aanvraag wordt 3.000 euro beschikbaar gesteld uit het budget duurzaamheid. De gemeente wil later dit jaar ook nog een aanvraag indienen voor de zoutloodsen.