Dankzij Odd Fellows Drachten nieuwe strijkmachine voor Hospice Smelnehaven

Drachten -  Odd Fellows Drachten heeft een nieuwe professionele strijkmachine gefinancierd voor Hospice Smelnehaven. Gisteren is deze in gebruik genomen.

De Drie Drachtster Loges: Athena Rebekka-, Compagnons- en Smalena Loge zoeken jaarlijks een organisatie die zij financieel willen ondersteunen. Deze keer is de keus gevallen op VPTZ Zuidoost Friesland. De Drie Loges hebben een bedrag van 1500 euro beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een strijkmachine voor Hospice Smelnehaven. Met deze nieuwe strijkmachine is het voor de vrijwilligers veel eenvoudiger de gewassen lakens kreukvrij te krijgen. Kreukvrije lakens zijn voor de bedlegerige gasten van groot belang om doorliggen te voorkomen. "Wij zijn erg blij met deze donatie en bedanken hiervoor de Drie Drachtster Loges dan ook van harte", aldus Lies Sietzema-Joustra, voorzitter VPTZ ZO Friesland. Op de foto Nina, één van de vrijwilligsters, demonstreert de strijkmachine aan Tineke van der Wal en Frans Boersma van de Odd Fellowes (midden), voorzitter Lies Sietzema-Joustra van VPTZ ZO Friesland (rechts) en coördinator  Sjoeke van de Meer van Hospice Smelnehaven (links).