Thema-avond Smelne's Erfskip over Ureterpvallaat

Drachten - Smelne's Erfskip houdt woensdag 24 februari om 19.30 uur een thema-avond over Ureterpvallaat in De Rank bij de Kapelkerk in Drachten.

Ureterpvallaat behoort tot de zeldzame nog bestaande stukjes oud-Drachten. Op deze thema-avond van Smelne’s Erfskip krijgt Sjoerd de Graaf – hikke en tein op It Oerterper Ferlaat – het woord over ‘zijn’ verlaat. De buurtschap Ureterpvallaat kent een rijke en turbulente geschiedenis. Rond 1660 vestigden zich de eerste bewoners bij de sluis aan het eind van de Lange Wijk. Schippers moesten soms lang wachten bij de sluis. Dat riep negotie op en van lieverlee ontstond rond de sluis de buurtschap: mensen van allerlei pluimage vestigden er bedrijfjes, gingen er wonen. Ureterpvallaat had een bevolking, die zich door de tijd heen aanpaste aan steeds wisselende economische omstandigheden en – aan een vooral in de vorige eeuw – snel veranderende omgeving. Maar wat al die tijd bleef was dat de Ureterpvallaatsters met elkaar een geheel eigen en hechte gemeenschap vormden. Sjoerd de Graaf vertelt, met ondersteuning van beeldmateriaal, graag over deze buurtschap.