Subsidie voor bewoners van gerestaureerde gemeentelijke monumenten

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland betaalt subsidie aan de bewoners van de gemeentelijke monumenten aan de Folgeralaan 27 en de J.M. Houwenstraat 35 in Drachten.

Beide eigenaren hebben eerder een bijdrage gevraagd voor het opknappen van hun woning, die op de lijst van gemeentelijke monumenten staat. Bij de woning aan de J.M. Houwenstraat, een van Scandinavische woningen uit de na-oorlogse wederopbouw, bestonden de werkzaamheden uit herstel van het houtwerk en het schilderwerk aan de buitenkant van de woning. In beide gevallen is de renovatie afgerond, zodat de gemeente de definitieve bijdrage heeft kunnen vaststellen. Voor de Folgeralaan betaalt de gemeente 6.806,70 euro, voor de woning aan de Houwenstraat 6.001 euro. Het geld wordt betaald uit het potje voor monumenten en cultuurhistorie.