Breuker Vellinga Wiersma: aantal familieruzies stijgt flink

DRACHTEN -  Van je familie moet je het niet hebben. In de afgelopen drie jaar is het aantal familieruzies, meestal over geld of erfenissen, flink gestegen. Had in 2013 nog 33 procent geen contact meer met een of meer familieleden, nu is dat percentage gestegen naar 47 procent.

Dit blijkt uit de jaarlijkse familiemonitor van Netwerk Notarissen, een kennisinstituut van de grootste notarissenkoepel. Conflict tot aan sterfbed geen uitzondering Familieleden verbreken vooral het contact met elkaar omdat er ruzie is geweest. Deze ruzies gaan vooral over geld en erfenissen. Daarnaast zien we in het onderzoek dat 25 procent geld heeft geleend van familie. Vaak wordt dat niet vastgelegd in een contract en komt er later ruzie van. Broers en zussen Opvallend is dat de bonje vooral is tussen de geslachten. Broers en zussen maken elkaar jarenlang het leven zuur. Liefst in 67 procent van de gevallen wordt het contact binnen families verbroken tussen broers en zussen. Als de ouders nog leven maar niet meer zelfstandig wonen, staan broers en zussen lijnrecht tegenover elkaar. Ruzies tot aan het sterfbed van de ouder zijn geen uitzondering blijkt uit het onderzoek. Een voorbeeld: Een man woonde in het buitenland toen zijn zus de dagelijkse zorg voor zijn moeder op zich nam. De zus bracht de moeder expres slecht onder om kosten uit te sparen en zo de erfenis te vergroten. Verschillen in leefwijze en opvattingen spelen, naast geld, ook een rol. Er is in gezinnen in Nederland niet altijd even veel ruimte en respect voor andere opvattingen. Vooral niet tussen broers en zussen. Schoonkinderen Ook tussen ouders en kinderen is het lang niet altijd koek en ei. In 16 procent van de verbroken contacten gaat het om de relatie tussen de ouders en kinderen. Dit kan een reden zijn om die kinderen te onterven. Maar ook ouders die hun kinderen nog wel spreken geven in het onderzoek aan, hun kinderen te willen onterven. Vaak zijn op geld beluste schoonkinderen hier een reden voor. Overigens is sinds 2003 het onterven van kinderen makkelijker geworden. De familiemonitor geeft aan dat 13 procent van de ouders hun kinderen willen onterven. ______________________________________________________________ Netwerk Notarissen vormt met 600 gespecialiseerde notariële juristen het grootste samenwerkingsverband van notariskantoren in Nederland. Voor meer informatie zie: bvwnotarissen.nl of facebook.com/bvwnotarissen of linkedin.com/company/breuker-vellinga-wiersma-netwerk-notarissen. Gratis abonnement op onze nieuwsbrief? www.bvwnotarissen.nl/nieuwsbrief.