ARK vraagt naar lelijkste plek Drachten: 'Centrum heeft geen sfeer'

Drachten - 'Het centrum heeft geen sfeer', was één van de antwoorden die inwoners van Drachten vanochtend gaven aan ARK Fryslân over de mooiste en lelijkste plekken van hun woonplaats.

ARK Fryslân, onafhankelijk platform voor Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit, is nieuwsgierig naar hoe de inwoners de verschillende locaties in hun woonplaats waarderen. Lelijke plekken
Als lelijke plekken in Drachten werden vanochtend genoemd: de Noorderbuurt en Zuiderbuurt,  Eiberstbek, Tjaardaflats,  Tabaksfabriek ('een grote misser'), het busstation, de reclame-uithang op de Kaden en het centrum van Drachten zou dus geen sfeer uitstralen. Mooie plekken  Mooi in Drachten vonden de ondervraagde inwoners de nieuwe Drachtstervaart met de passantenhaven, Het Raadhuisplein in zijn geheel (met de Graancirkel), het Thalenpark, De Lawei, het Drachtster lyceum en het Carillon. Punten van aandacht: leegstand en koopzondag Daarnaast zouden de mensen die daar vanochtend naar gevraagd werden in het centrum van Drachten, graag zien dat er aandacht komt voor leegstand en verpaupering van winkelpanden in het centrum, aandacht voor de koopzondag en voor de rotonde op het Laweiplein, en dan met name de voetgangersoversteekplaats. Ook naar Burgum, Heerenveen en Gorredijk De tour van ARK Fryslân startte vanochtend in het centrum van Drachten. Vanaf 13.00 uur wordt deze voortgezet in het centrum van Burgum. Zaterdag 20 februari bezoekt ARK de winkelcentra van Heerenveen en Gorredijk. Bekendmaking Na afloop van de tour maakt ARK Fryslân op 1 maart op hun website: www.arkfryslan.nl bekend welke locaties zijn uitgeroepen tot de mooiste en lelijkste plek van Drachten, Burgum, Heerenveen en Gorredijk. Foto's: Harry van der Linde