Preventietruck 'Stop woninginbraken' in Beetsterzwaag

Drachten -  Op vrijdag 19 februari staat de preventietruck ‘Stop woninginbraken’ in Beetsterzwaag. Politie en gemeente geven advies en voorlichting over inbraakpreventie aan inwoners van Opsterland.

De preventietruck staat van 12.00 tot 18.00 uur op het parkeerterrein aan de Vlaslaan, tegenover zalencentrum De Buorskip, in Beetsterzwaag. Samenwerken om inbraak te voorkomen Woninginbraken hebben een enorme impact op de slachtoffers. De gezamenlijke inspanningen van de noordelijke gemeenten, inwoners en politie begint zijn vruchten af te werpen. “Het aantal inbraken in Noord-Nederland, en ook in Opsterland, is de afgelopen tijd gedaald, maar elke inbraak blijft er één teveel”, aldus burgemeester Ellen van Selm. “Soms zijn inbraken eenvoudig te voorkomen, waardoor het aantal inbraken verder kan afnemen. Ik nodig alle inwoners van Opsterland uit om een kijkje te komen bij de preventietruck." Gezamenlijk initiatief De preventietruck ‘Stop woninginbraken’ is een nieuw initiatief van de noordelijke gemeenten, Politie Noord-Nederland en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.