Zondagmiddagexcursie door vogelrijke natuur De Alde Feanen

Drachten - ÂLD - Door de vogelrijke natuur van Nationaal Park De Alde Feanen wordt 28 februari van 14.00 tot 16.00 uur een zondagmiddagexcursie gehouden. 

Wandelen door de natuur in winterrust. Warme kleding aan, mutsen en sjaals uit de kast en op pad met een gids van It Fryske Gea. Het natuurgebied Nationaal Park De Alde Feanen, niet ver van Leeuwarden, is een uitgestrekt moerasgebied. Ga op zondag 28 februari met een gids op winterexcursie. Onderweg treffen de deelnemers schuilplaatsen en sporen van dieren, vele vogelsoorten en kijken ze uit over rietvelden en moeras. Opgave kan tot zaterdag 27 februari 15.00 uur via tel. 0511-539618. De Jan Durkspolder in winterrust Met een beetje geluk treffen de deelnemers de natuur aan onder een dik pak sneeuw, maar ook bij vorst zijn de vergezichten prachtig om bij stil te staan.  Takken en planten worden versierd met kristallen van ijs en reeën zijn eerder zichtbaar in wit landschap. De Jan Durkspolder is een echt vogelgebied. Vanuit de hut kijken de deelnemers uit over de slikkige polder met vele steltlopers en eendensoorten. De gids vertelt over wintergasten en trekvogels en wijst op de bijzondere natuurwaarden van het gebied.