Leerlingen Liudger door naar provinciale Read2Me voorleeswedstrijd

Drachten - Rinske Swierstra van CSG Liudger locatie Splitting en Joselien Andringa van CSG Liudger locatie Raai hebben gisteravond de regionale Read2Me! voorleeswedstrijd gewonnen.

Gisteravond is in de bibliotheek van Drachten de vijfde Read2Me! voorleeswedstrijd gehouden, voor leerlingen van de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Dit jaar mocht de bibliotheek drie scholen ontmoeten: Het Drachtster Lyceum en CSG Liudger locaties Raai en Splitting. In deze regionale voorronde kwamen van alledrie de scholen vijf leerlingen tegen elkaar uit. De wedstrijd was heel spannend  en de jury had een moeilijke taak te vervullen. Na lang beraad werd Rinske Swierstra als een van de winnaars uitgeroepen, met de motivatie dat ze een goede inleiding, een vlot tempo en een prettig stemgebruik had. Ook had zij een goed fragment uitgekozen. Joselien Andringa had volgens de jury een goede en krachtige inleiding, een prettige intonatie, een goede afwisseling van hard en zacht voorlezen en ze bracht het verhaal goed. Rinske en Joselien gaan door naar de provinciale Read2ME! wedstrijd die op 20 april in Tryater in Leeuwarden gehouden wordt. In 2017 is het de bedoeling van de bibliotheek om alle scholen voor  voortgezet onderwijs in Smallingerland mee te laten doen aan Read2ME!