Drachtster Harry Balgobind PvdA-commissielid in Provinciale Staten

Drachten -  Harry Balgobind uit Drachten is vanmorgen beëdigd tot commissielid en eerste opvolger voor de Partij van de Arbeid in Provinciale Staten.

Een beëdigd eerste opvolger kan als commissielid meedoen aan het debat in de statencommissie, maar is geen statenlid. Harry Krishnekoemar Balgobind (1955) is in zijn woongemeente Smallingerland vijftien jaar raadslid voor de PvdA geweest, tot maart 2014. Momenteel is hij coördinator Ombudsteam Smallingerland en lid van het Netwerk Diversiteit bij de FNV en penningmeester van de Stichting Shanti Dal. Daarnaast is hij fractieondersteuner bij de PvdA in Smallingerland. De PvdA had sinds december 2015 geen beëdigde eerste opvolger meer. De voormalige eerste opvolger, Marja van der Meer, is in december benoemd tot statenlid in de vacature van Jannewietske de Vries. Op de foto  Commissaris van de Koning John Jorritsma en Harry Balgobind na afloop van de beëdiging.