Bewonersavond over wijkcentrum de Waring

Drachten - In OBS De Bolder wordt donderdag 25 februari om 19.30 uur een bewonersavond gehouden over wijkcentrum de Waring. 

De Waring is gesloopt en wordt gemist. Steven Tuinstra,bewoner van de wijk de Folgeren mist het wijkcentrum en wil van zijn buurtgenoten weten of zij er hetzelfde over denken. "Al die tijd hebben we gebruik gemaakt van ons wijkcentrum de Waring en haar activiteiten. Nu de Waring er niet meer is, missen wij deze enorm. Het wijkcentrum was er voor jong en oud,voor de crea-bea’s en de sporters." De bedoeling van de avond is met elkaar in gesprek te gaan. "Over hoe we de sloop van de Waring hebben ervaren en hoe we nu verder kunnen en moeten", aldus Tuinstra, Wie op 25 februari niet kan komen maar toch iets wil vragen of zeggen, mag Tuinstra mailen: s.tuinstra2@chello.nl "Zo kunnen we inventariseren  wat er leeft onder onze medewijkbewoners van de Folgeren, Fennepark, Burmania en Vrijburgh."