Veel lagere boete voor gemeente Tytsjerksteradiel in de zaak Megahome

Drachten - Oordeelde de rechtbank eerder nog dat de gemeente Tytsjerksteradiel ruim 923 duizend euro verschuldigd was aan projectontwikkelaar Megahome, het gerechtshof beperkte deze boete vandaag tot ruim 271 duizend euro.

Vandaar grote opluchting bij wethouder Geerling Schippers. “It is altyd ôfwachtsjen wat de útspraak fan it hôf is en as dizze better as de rjochtbank wêze sil. De útspraak fan de rjochtbank wie doe in teloarstelling. Mar dizze útspraak is in grutte opluchting." Megahome: te late levering bouwkavels Projectontwikkelaar Megahome claimde een fors geldbedrag wegens te late levering door de gemeente van bouwkavels in Burgum - West. De rechtbank had de vordering van Megahome grotendeels toegewezen. Tegen deze uitspraak heeft de gemeente hoger beroep ingesteld. Het hof heeft de boete vergaand beperkt. Gemeente: te late levering overmacht Megahome claimde een fors geldbedrag wegens te late levering door de gemeente van bouwkavels in Burgum - West. De kavels moesten in principe door Tytsjerksteradiel op 1 juli 2008 geleverd worden, maar konden pas drie jaar later geleverd worden. De gemeente was van mening dat de te late levering overmacht was.De rechtbank heeft vorig jaar in haar vonnis anders geoordeeld en heeft Tytsjerksteradiel veroordeeld tot de betaling van ruim857 duizend euro. Samen met de andere kosten waarin de gemeente veroordeeld was, moest Tytsjerksteradiel in totaal een bedrag van ruim 923 duizend euro betalen aan Megahome. Gerechtshof: voor groot deel kavels geen boete Gemeente Tytsjerksteradiel heeft tegen deze uitspraak hoger beroep aangetekend. Het gerechtshof heeft anders dan de rechtbank geoordeeld. Het komt erop neer dat er voor een groot deel van de kavels geen boete verschuldigd is. Over het overige deel van de kavels is slechts voor de periode tot 19 mei 2011 de boete verschuldigd. De boete hierover, heeft het hof gehalveerd. Reden hiervoor is dat het hof de kans dat Megahome wel alle kavels had kunnen verkopen, niet erg groot acht. Het hof heeft nu uitgesproken dat de gemeente een boete verschuldigd is van ruim 271 duizend euro.