Afdeling Drachten en Leeuwarden verder als één KNNV Fryslân

earnewâld - ÂLD - Op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Veldbiologie KNNV afd. Drachten in Earnewâld is zaterdag het besluit genomen de naam van de afdeling om te dopen in KNNV afd. Fryslân.

De afdelingen Leeuwarden en Drachten gaan dan samen verder als de enige KNNV afdeling in Friesland. Dit brengt onder andere met zich mee dat de activiteiten zoals lezingen en excursies meer verspreid over de provincie zullen plaatsvinden. De lezingen die nu voornamelijk in de bibliotheek van Drachten worden georganiseerd zullen nu ook in andere bibliotheken te bezoeken zijn, zoals Heerenveen en Sneek. Zie www.knnv.nl/drachten en daarna www.knnv.nl/fryslan voor het activiteitenprogramma.