De Hartstichting zoekt vrijwilligers in Drachten

Drachten -  Van 17 t/m 23 april vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting plaats, de Hartweek. De Hartstichting zoekt vrijwilligers voor de collecte in Drachten.

Tijdens de Hartweek vraagt de Hartstichting het publiek om donaties voor de strijd tegen hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten kunnen opeens toeslaan, zonder duidelijke waarschuwing vooraf. Er zijn meer dan 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Elke dag komen meer dan 1.000 mensen in het ziekenhuis terecht en overlijden meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Als we niets doen groeit het aantal slachtoffers met 30% tot 2025. De Hartstichting vindt dit onacceptabel. Daarom strijden ze onder meer voor een hogere overlevingskans bij een hartstilstand, een hartgezondere jeugd en een betere kwaliteit van leven en zorg voor hartpatiënten. Meld je aan Wie goed kan organiseren en zich graag wil inzetten voor de Hartstichting, kan zich aanmelden als vrijwilliger via vrijwilligers@hartstichting.nl of bel met 070 - 315 56 95. Wat doet de Hartstichting? Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in ons land. Aan hart- en vaatziekten overlijden per dag ruim 100 mensen. Dagelijks komen 1000 mensen met hart- en vaatziekten in het ziekenhuis terecht. De preventie, behandeling en genezing van de ziekte is de belangrijke missie van de Hartstichting. Zij strijden tegen hart- en vaatziekten, een van de belangrijkste doodsoorzaken in ons land, door financiering van onderzoek, voorlichting over een gezonde leefstijl en het realiseren van innovaties in de zorg.