Revalidatie Friesland versterkt samenwerking met Antonius ziekenhuis

BEETSTERZWAAG - Revalidatie Friesland gaat een intensievere samenwerking aan met het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Daartoe is gisteren een tienjarige samenwerkingsovereenkomst getekend.

In de overeenkomst is vastgelegd dat de productieafspraken voor revalidatiegeneeskunde per 2016 worden overgeheveld naar Revalidatie Friesland. Door deze verandering blijft de revalidatiegeneeskunde binnen het ziekenhuis. Het onderdeel wordt verzelfstandigd onder Revalidatie Friesland, de expert op het gebied van medisch specialistische revalidatiegeneeskunde in Friesland en omstreken. De kwaliteit van zorg voor patiënten blijft onveranderd. Kortere wachtlijsten Patiënten, maar ook de Antonius Zorggroep en Revalidatie Friesland hebben baat bij een solide samenwerking, waarin de continuïteit en omvang van revalidatiegeneeskunde geborgd is. Met het tekenen van deze overeenkomst is de samenwerking beter georganiseerd en gegarandeerd. Zo wordt niet alleen de aansturing van het behandelteam vereenvoudigd, maar levert het werken met één systeem ook optimalisatie van het revalidatiedossier op. De verwachting is dat deze nieuwe manier van samenwerking ook kortere wachtlijsten oplevert. Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben, kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt. Door middel van een persoonlijke benadering en een geheel op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen. Zes ziekenhuizen Revalidatie Friesland werkt al nauw samen met zes ziekenhuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland, waarvoor het klinische en poliklinische revalidatie bied in het unieke revalidatiecentrum in Beetsterzwaag. De andere locaties bevinden zich in Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk. Meer info op: www.revalidatie-friesland.nl. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord is onderdeel van de Antonius Zorggroep, dat verder bestaat uit  Thuiszorg Zuidwest Friesland met 36 buurtgerichte zorgteams. De Zorggroep biedt een breed pakket aan zorg; ziekenhuiszorg, thuiszorg, spoedzorg, zorgbemiddeling en services aan huis via Thuishotel.