Smallingerland betaalt mee aan onderhoud drie Spinnekoppen

DRACHTEN - Stichting De Fryske Mole krijgt van de gemeente Smallingerland een bedrag van 6250 euro voor de drie spinnenkopmolens in Goëngahuizen.

De Stichting had dat bedrag gevraagd als bijdrage in het onderhoud van de drie molens, die op de gemeentelijke Monumentenijst staan. In 2013 zijn hierover voor de periode tot 2018 afspraken gemaakt. Het geld komt uit het potje voor Monumenten en Cultuurhistorie.